top of page

Yoga is a balance of Effort and Easeמציאת המקום שבו אני מחזיקה את התנוחה, וגם מצליחה לשחרר את המתח בגוף.


אפילו כשיחפים על סלע, אפשר למצוא את המקום בו כפות הרגלים משנות צורתן ומצליחות להחזיק את שאר הגוף.


הורות כולה סביב מציאת איזונים- בין המאמצים שאנחנו עושים 24/7 להיות הכי שאפשר כהורה, כשותף, כבן/בת זוג, כילד, כעובד (והרשימה ממשיכה, כן?!), לבין היכולת שלנו לשחרר איפה שאפשר את הדברים הקטנים שלא חייבים להיאחז בהם, את המלחמות הקטנות שלא חייבים לנהל. ובדיוק במקום הזה- לפרוח.


אנחנו חיים בתרבות שדוחפת אותנו להיות מושלמים (ובעיקר- מושלמות) בהכל. אבל התרבות הזו שוכחת לפעמים שמציאת איזון תאפשר לנו להיות שמחים בעשייה שלנו, גם אם זה בא על חשבון "רמת המשולמות" שלנו.


מזמינה אתכם למצוא את האיזון בין המאמץ לשחרור, על המזרן עם עצמכם ועם תינוקכם ומחוצה לו.


בקבוצות שלי אני שמה דגש על מציאת האיזון, גם בתוך המפגש עצמו - בין חימום, לפעילות ולהרפיה, אבל גם בשיח הפתוח הכנה על המעבר להורות והאתגרים שהוא מביא.


*קרדיט לתמונה הולך ל Hallel Belisha המהממת❤️


Comments


bottom of page