top of page

Every moment is a good moment to practice


החיים בכפר הביאו איתם את עונות השנה במלוא עוצמתן בחלון ביתי. אז יצאנו לראות שלכת, לספוג את היופי שבעונה הזו שעוד רגע יסתיים , ויהפוך ליופי קריר וערום. פתאום האמצעי שלי נעמד מול העץ ואומר לי שזה קיר מצוין לעמידת ראש. בבוקר הוא ראה אותי עושה עמידת ראש והצטרף אלי, כמו בקרים רבים שהוא רואה אותי מתרגלת ומצטרף פה ושם.


כשאנחנו חוזרים על פעולות שוב ושוב, הילדים שלנו מבחינים בהן, בטח ובטח אם זו פעולה שאנחנו עושים ביחד איתם.

החזרות עוזרות להם להתמקצע במיומנות שאותה הם רוכשים.

לפעמים לנו כבר נמאס לקרוא את אותו ספר שוב ושוב ושוב, אבל הם צריכים את זה כדי ליצור את הקישורים במח ולהצליח לספר לעצמם את מה שקורה בספר בהמשך לבד ולרכוש שליטה בפעילות.

ביוגה כל גיל....גם עם התינוקות, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותן תנוחות, משייפים ומדייקים את התנוחה.

החזרות האלה עוזרות גם לנו.


ועוד הארה קטנה, התנוחות לא מושלמות (אפילו די רחוקות משם) והן לא חייבות להיות, הן חלק מהתהליך.


*בתמונה, הבנים שלי... בנסיונות לעלות ולרדת 🥰 והיד שלי שם ברקע... פולניה בכל זאת 😉

Comments


bottom of page