top of page
חיפוש

תנוחות הרגעה

כמה רגעים אנחנו מרגישים.ות בסחרור כי הם לא רגועים ואנחנו לא יודעים איך להרגיע?


כמה מתסכל שלא מצליחים לדעת בדיוק מה מפריע? או שיודעים אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו מצליחים לעזור?

בסיטואציה אנחנו לא יכולים לשלוט, אבל בתגובה שלנו- כן.

משתפת בתנוחת "Baby Ball"- אחת מתנוחות ההרגעה האהובות שאנחנו מתרגלות במפגשי ״נעים ביחד״- תנועה לתינוקות וליווי לאמהות.


ולכל שאלה אני פה.

שלכם,

קרן


bottom of page