top of page

על בקשת רשות...מי מאיתנו מבקש רשות מתינוק להחליף, לקנח, לגזוז ציפורניים, להרים על הידיים, להוריד לרצפה?....


תינוקות אדם הם היונקים שנולדים עם הכי הרבה צורך של עזרה מסביבתם, למילוי כל צרכיהם הבסיסיים: הזנה, החלפה, הירדמות, הרגעה ועוד. אנחנו המבוגרים, משתמשים בהגיון שלנו, בחושים ובתחושות הבטן שלנו כדי לומר לעצמנו למה הם זקוקים, רוצים, מרגישים וגם מה הם אומרים לנו.

למרות שפעמים רבות אין לנו את הזמן או האפשרות לבקש את רשותם, ישנם רגעים בהם נוכל לנצל הזדמנויות לבקש מהתינוקות שלנו רשות- למשל לקראת משחק או פעילות משותפת.

במפגשי ״נעים ביחד״ אני מנחה לבקש רשות בכל תחילהת תרגול באמצעות שפשוף הידיים שלי מעל פני התינוק במרחק של 20-30 ס״מ, לאפשר להם לראות את הידיים שלי במרחק שאינו מבהיל ועדיין ניתן להבחנה.

לאורך הזמן והחזרות על הפעולה הזו התינוק שלי לומד שהתנועה הזו מסמלת את הפעילות שבאה אחריה,- מגע, שירים ותנועה, זמן עם אמא וכו׳. לאט לאט התנועה שלי הופכת לסמל עבורו ונותנת לו ידע על מה שעומד לקרות ושליטה על הסיטואציה בה הוא נמצא.

אני ממליצה לבחור סימן אחד שיהווה סימן לבקשת רשות ולהתמיד בו.


❤️ואני תמיד פה לכל שאלה.

שלכם,

קרן


Комментарии


bottom of page