top of page

יום טיול מושלם

יום טיול מושלם ...


כזה שזוכרים למרות שהיה קשה/ארוך/תלול /מחליק יותר מהמצופה....


וכזה שהנוף ממנו היה כל כך שווה...


מהימים שאלה שאני יודעת שהם יזכרו... ולו בגלל ששיחקנו ״ארץ עיר״ דווקא כשכבר הם התייאשו כשלא ראינו את השביל, או כי סיפרו לי על ההיא מהכיתה שהציקה וגרמה למורה לכעוס עליו, ואחותו הגדולה אמרה לו ״רק תגיד לה שלאחותך הגדולה יש חגורה סגולה בקראטה...״ וכל זה כשאנחנו מנסים לדלג בין סלעים כדי לא להכנס לתוך המים...


יום מושלם...❤️ כבר אמרתי?! 😅Comments


bottom of page